Chat with us, powered by LiveChat

Według nowych przepisów mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny dla pewnych branż i towarów.

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

Mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte także transakcje, których przedmiotem są:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika ? m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

 

Zmiany zakładają ?zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań  rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP)?.

 

 

 

Dla przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do nowych przepisów przewidziane są kary. Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia “mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem MPP przedsiębiorca wystawiający fakturę zapłaci sankcję w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Ponadto proponuje się zmianę w art. 108a ustawy o VAT poprzez dodanie ust. 7, w którym wprowadza się sankcję dla nabywcy, który, mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

 

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od września 2019r!

 

Split payment w pigułce? kliknij TUTAJ