Chat with us, powered by LiveChat

Nowe przepisy dotyczące split payment!

Według nowych przepisów mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny dla pewnych branż i towarów. Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej...

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego oszczędzania mający na celu gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Nowy system zakłada, że na swoją przyszłość odkładać będzie pracownik, który co miesiąc wpłaci 2% od...

E- fakturowanie z enova365

Od 18 kwietnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia 2014/55/UE oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku. Nowe przepisy obejmą: Zamawiających instytucje zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Będą...

E-sprawozdania

E-sprawozdania czyli Elektroniczne Sprawozdania Finansowe to funkcjonalność pozwalająca na sporządzanie sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowanie i...

E-teczki z enova365!

E-teczki czyli elektroniczne przechowywanie dokumentów kadrowych. Dnia 1 stycznia 2019r weszła w życie ustawa dzięki, której nie jest już wymagane prowadzenie papierowych teczek akt osobowych pracowników. Skrócony został także okres przechowywania dokumentów z 50...

Nowe wzory deklaracji w enova365

Nowe wzory deklaracji w enova365 Początek 2019 roku przyniósł kolejne zmiany w przepisach prawa gospodarczego w wyniku, których zaktualizowane zostały wzory poniższych deklaracji: • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA. • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA...