Chat with us, powered by LiveChat

E-sprawozdania

E-sprawozdania czyli Elektroniczne Sprawozdania Finansowe to funkcjonalność pozwalająca na sporządzanie sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowanie i...

E-teczki z enova365!

E-teczki czyli elektroniczne przechowywanie dokumentów kadrowych. Dnia 1 stycznia 2019r weszła w życie ustawa dzięki, której nie jest już wymagane prowadzenie papierowych teczek akt osobowych pracowników. Skrócony został także okres przechowywania dokumentów z 50...

Nowe wzory deklaracji w enova365

Nowe wzory deklaracji w enova365 Początek 2019 roku przyniósł kolejne zmiany w przepisach prawa gospodarczego w wyniku, których zaktualizowane zostały wzory poniższych deklaracji: • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA. • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA...

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. GDPR) to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczyć będzie każdego podmiotu przetwarzającego dane...

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z założeniem płatność za nabyte towary, czy usługi dzielona będzie na dwie części: pierwsza – ...

Jednolity Plik Kontrolny w standardzie enova365!

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax–SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych. Obowiązek wysyłki JPK VAT dotyczy już dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018...