Chat with us, powered by LiveChat

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Oferujemy Państwu 10-letnią  wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i dystrybucji nowoczesnego systemu ERP
enova365. Nasz zespół jest do dyspozycji na każdym etapie wdrożenia, od instalacji, przez migrację danych, konfigurację systemu, szkolenia zespołu, aż po nadzór nad systemem.

 

Testuj bezpłatnie
Dopasuj wariant do potrzeb Twojej Firmy

enova365 dostępna jest w trzech wariantach funkcjonalnych/cenowych.

Istnieje możliwość łączenia wariantów oraz przejścia na wyższy wariant. Przejście między wariantami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższego wariantu za różnicę w cenie.

 post

 
Modele nabycia enova365

Poza wyborem wariantu: srebrnego, złotego, bądź platynowego mogą Państwo dokonać również wyboru  najbardziej dogodnego sposobu nabycia enova365 spośród dostępnych modeli:

► Zakup enova365
Jednorazowy zakup licencji na własność. Licencja nabywana jest dożywotnio. Po darmowym 12-miesięcznym okresie gwarancyjnym, zapewniającym dostęp do bezpłatych aktualizacji pod względem funkcjonalnym oraz prawnym istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejnyche 12 miesięcy w ramach opłaty. 

► Wynajem enova365 (ASP)
Licencja przedłużana jest każdego miesiąca w ramach opłaty abonamentu miesięcznego. Opłata gwarancyjna zawarta jest w cenie abonamentu. Model korzystny dla firm obserwujących sezonowość – umożliwia łatwe sterowanie ilością potrzebnych stanowisk. W każdej chwili możliwa jest zmiana modelu nabycia oprogramowania.

► Usługa enova365 w Chmurze Microsoft Azure (SaaS)
Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie chcą inwestować w infrastrukturę IT. Usługa obejmuje wynajem oprogramowania wraz z serwerem.  Licencja przedłużana jest każdego miesiąca w ramach opłaty abonamentu miesięcznego (lub rocznego, płatnego za rok z góry). Do korzystania z enova365 w tym modelu wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do Internetu. Opłata gwarancyjna zawarta jest w cenie abonamentu.

Nowości:

Biała Księga Podatników – już od 1 września!

Elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. biała lista) zacznie obowiązywać już od 1 września. W związku z wprowadzeniem białej listy podatników przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek.

Split payment – obowiązkowy od listopada!

Sejm przegłosował wejście w życie zmian dotyczących split payment z 1 września na 1 listopada.  Mechanizm podzielnej płatności będzie dotyczyć wybranych towarów i faktur na kwoty od 15 tys. zł. Faktury na mniejsze kwoty będą rozliczane na dotychczasowych zasadach....

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego oszczędzania mający na celu gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Nowy system zakłada, że na swoją przyszłość odkładać będzie pracownik, który co miesiąc wpłaci 2% od swojego wynagrodzenia, dorzuci się także pracodawca, przekazując 1,5%. Dodatkowo pracownika corocznie dofinansowywać będzie Państwo. Program jest prywatny, dobrowolny i podlega dziedziczeniu.

E- fakturowanie z enova365

Od 18 kwietnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia 2014/55/UE oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku. Instytucje publiczne, podlegające przepisom “Prawo Zamówień Publicznych”, będą zobowiązane do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) aby odebrać od odbiorców faktury. Wdrożenie e-faktur pozwoli na uproszczenie i skrócenie procesu rozliczeń, pomoże w łatwiejszym ich odszukiwaniu i wprowadzaniu do systemu ERP.

E-sprawozdania

E-sprawozdania czyli Elektroniczne Sprawozdania Finansowe to funkcjonalność pozwalająca na sporządzanie sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowanie i podpisywanie plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobranie plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

E-teczki z enova365!

Dnia 1 stycznia 2019r weszła w życie ustawa dzięki, której nie jest już wymagane prowadzenie papierowych teczek akt osobowych pracowników. Skrócony został także okres przechowywania dokumentów z 50 do 10 lat.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO (ang. GDPR) to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczyć będzie każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowej korporacje

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT.

Jednolity Plik Kontrolny w standardzie enova365!

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax–SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych. Obowiązek wysyłki JPK VAT dotyczy już dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie firmy mikro, a więc około 2 miliony przedsiębiorców w Polsce.