Chat with us, powered by LiveChat

Najnowsza wersja enova365 2005.1.1 dostosowana została do nowej wersji Płatnika oraz do zaktualizowanej stopy odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Zmiany w module Kadry i Płace:

Nowy Płatnik
Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.)

Aktualizacja wskaźników:
• opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki -korona wirus (123 dni)
• opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – korona wirus (109 dni)
• współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego,który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%

Szczegółowy opis zmian w wersji 2005.1.1. znajdziecie Państwo TUTAJ.