Chat with us, powered by LiveChat

Nowa wersja enova365 1906.0.0 zawiera przede wszystkim nowe mechanizmy umożliwiające obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 

W systemie enova365 wprowadzono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku. enova365 pozwala m.in. na:

? Naliczanie składek w ramach PPK
? Automatyczne przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK
? Ewidencjonowanie zatrudnionych ze względu na przystąpienie bądź rezygnację z uczestnictwa w PPK
? Ewidencjonowanie środków gromadzonych z w ramach PPK z podziałem na źródła (pracownik, pracodawca, państwo, składki obowiązkowe, dobrowolne)
? Integrację z portalem instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę PPK Od 1 lipca do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników

Ponadto zmiany doszytą również obszarów:

? Finanse i Księgowość
? Handel i Magazyn
? Business Intelligence

Opis wszelkich zmian w nowej wersji systemu ERP enova365 1906.0.0 . znajdą Państwo TUTAJ.

Ze względu na trwające procesy legislacyjne producent zaplanował wydanie dwóch kolejnych wersji:

a) lipcową, o numerze 1907, wstępnie z terminem wydania 23.07.2019. Wersja ta będzie dotyczyć liczenia podatków dla młodych, czyli zwolnienia od podatku dla osób do 26 roku życia, które wg projektu ma zacząć obowiązywać od 01.08.2019.
b) sierpniową, o numerze 1908, wstępnie z terminem wydania 20.08.2019. Wersja ta będzie dotyczyć obsługi split payment obligatoryjnego dla wybranych branż.

Uwaga! Projekt zmian wymaga, aby fakturowanie od 01.09.2019 dotyczące transakcji objętych split payment, miało odpowiedni wygląd dokumentu faktury.