Chat with us, powered by LiveChat

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Oferujemy Państwu 14-letnią  wiedzę oraz doświadczenie we wdrażaniu i dystrybucji nowoczesnego systemu ERP
enova365. Jesteśmy czołowym Autoryzowanym Partnerem enova365 na Śląsku. Nasz zespół jest do dyspozycji na każdym etapie wdrożenia, od instalacji, przez migrację danych, konfigurację systemu, szkolenia zespołu, aż po nadzór nad systemem enova.

 

Umów bezpłatną prezentację

Pobierz bezpłatny e-book stworzony przez ekspertów enova365 i przygotuj swoją firmę na program PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 roku nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pie-niężnych na poczet przyszłych emerytur.

Wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych to proces, który należy zaplano-wać przygotować. Eksperci podkreślają, że kluczowym elementem w jego wdrożeniu jest systematyczna komunikacja na linii kadra zarządzająca – pracownicy. Jest to szczególnie istotne w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych jest wysoka.

  • PPK w enova365

Wraz z 1 lipca 2019 oprogramowanie enova365 otrzymało aktualizację, pozwalającą działom kadrowo-płacowym obsługiwać wszystkie procesy biznesowe, ciążące na pracodawcy i do-tyczące programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • obsługę grupowego zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do PPK,
  • obsługę przekazywania rezygnacji pracowników z przystąpienia do PPK,
  • obsługę aktualizacji danych kadrowych pracowników,
  • proces naliczeń składek obowiązkowych oraz dodatkowych na PPK od wyliczonej w wynagrodzeniu pracownika podstawy emerytalno-rentowej,
  • obsługę dopłat składek oraz korektę składek powstałych m.in. w wyniku doniesienia potwierdzenia nieobecności w pracy,
  • ewidencja pracowników włączonych do PPK,
  • powiadomienia o konieczności ponownego zapisu do PPK.

Wypełnij formularz: