Chat with us, powered by LiveChat

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego oszczędzania mający na celu gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Nowy system zakłada, że na swoją przyszłość odkładać będzie pracownik, który co miesiąc wpłaci 2% od swojego wynagrodzenia, dorzuci się także pracodawca, przekazując 1,5%. Dodatkowo pracownika corocznie dofinansowywać będzie Państwo. Program jest prywatny, dobrowolny i podlega dziedziczeniu.

Program automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, natomiast osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Maksymalna suma, jaką łącznie pracownik i pracodawca mogą wpłacać na PPK to 8% wynagrodzenia. Wraz z ukończeniem 60 roku życia pracownik otrzyma 25% całości zaoszczędzonej kwoty. Pozostała suma będzie wypłacana ratalnie.

Od stycznia 2019 roku, kiedy to przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszły w życie, trwa okres przygotowawczy. Plan będzie wdrażany etapami, a cały proces sfinalizuje się dopiero w 2021 roku.

  • Do 1 lipca tego roku, PKK muszą zostać wdrożone we wszystkich firmach, w których zatrudnionych jest powyżej 250 pracowników.
  • Do 1 stycznia 2020 roku dostosować będą musiały się organizacje zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
  • Do lipca 2020 roku PKK muszą wprowadzić mniejsze firmy zatrudniające więcej niż 20, a mniej niż 49 pracowników.
  • Do stycznia 2021 roku zmiany musi wprowadzić sektor finansów publicznych i pozostałe przedsiębiorstwa.

Harmonogram przystąpienia do PPK dla przedsiębiorstw znajdą Państwo także: TUTAJ

 

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat PPK z udziałem przedstawicieli instytucji finansowej oraz oprogramowania ERP. W webinafium zostały omówione poniższe zagadnienia:

  • Jak przygotować firmę do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych
  • Podmioty uczestniczące w procesie: przedsiębiorca, instytucja finansowa, państwo, portal PPK omówienie procesu
  • PPK a nowy pracownik
  • PPK a urlop macierzyński/wychowawczy

Zobacz nagranie: TUTAJ

Bądź gotowy na zmiany z enova365!!

 

 

Testuj bezpłatnie wersję demo