Chat with us, powered by LiveChat

enova365 Praca Zdalna

Odkryj nowy moduł enova365 Praca Zdalna i poznaj jego funkcjonalności:

planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie
rejestrowanie czasu prac poświęconego na wykonanie zadania
analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań

 

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

Dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie
Pracownikom administracji, działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy
Pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego
Wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań

 

Wykorzystując moduł „Praca Zdalna” organizacja otrzymuje:

Wsparcie Pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie
Koordynowanie zadań wieloetapowych
Delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować
Ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę
Raportowanie

 

W celu poznania oferty zapraszamy do KONTAKTU.