Chat with us, powered by LiveChat

Nowelizacja ustawy z 31 marca przesunęła termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców z 1 lipca na 1 października 2020r.

Jednocześnie pozostawiono pierwotny termin obowiązywania zmian dla sektora MŚP. Konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych wymogów, może spowodować spiętrzenie się zapotrzebowania na usługi firm wdrożeniowych.

JPK_V7M oraz JPK_V7K to nowy sposób realizowania sprawozdawczości w podatku VAT. Pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K zawierają pozycje ewidencji VAT oraz dane zagregowane z deklaracji VAT-7.

Obsługa JPK to standardowa funkcjonalność systemu enova365, który jest zawsze zgodny z przepisami!

W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do Kontaktu.