Chat with us, powered by LiveChat

W enova365 pojawił się pakiet opcji, które pozwalają na zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Moduł „Nieruchomości” w enova365 pozwala na zwiększenie ergonomii pracy i dostarczenie informacji analitycznych dotyczących grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli.

nieruchomości

d
enova365 NIERUCHOMOŚCI to:
d
✅ komplet informacji o nieruchomościach,
✅zarządzanie pomiarami, kontrolami, remontami,
✅ rozliczenia najmu w trzech krokach,
✅ integracja z pozostałymi modułami enova365.
d
enova365 ma opcje, które:
d
✅ zarządzają bazą posiadanych nieruchomości o różnym typie: budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka) itp.
✅ obsługują wszystkie procesy biznesowe realizowane w obszarze nieruchomości – od umów z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty,
✅ integrują zarządzanie nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, fakturowanie czy inwentarz.
✅ wywiązują się z obowiązku przechowywania dokumentacji, tj. badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia itp.
d
W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do Kontaktu.