Chat with us, powered by LiveChat
Nowe wzory deklaracji w enova365

Początek 2019 roku przyniósł kolejne zmiany w przepisach prawa gospodarczego w wyniku, których zaktualizowane zostały wzory poniższych deklaracji:

• Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA.

• Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli).
• Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).
• Integracja z nową wersją programu Płatnik (zmiany wynikające z nowych i zmienionych deklaracji).
• Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9),  IFT1/1R(14).

• Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

 

Oprogramowanie enova365 jest na bierząco  dostosowywane do zmieniających się przepisów prawa.  W ramach ważnej gwarancji  użytkownicy oprogramowania mogą pobierać zaktualizowane wersje oprogramowania enova365 bez dodatkowych opłat.

 

Pytania? Zapraszamy serdecznie do KONTAKTU.