Chat with us, powered by LiveChat

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988)

enova365 została przygotowana do obsługi nowych zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz nowego sposobu realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K zawierających pozycje ewidencji VAT oraz dane zagregowane z deklaracji VAT-7.

Nowe zasady wprowadzane są w dwóch terminach dla dwóch grup podatników:

• od 1 kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),

• od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty.

enova365 jest przygotowana na nadchodzące zmiany.