Chat with us, powered by LiveChat

Najnowsza wersja enova365 2006.1.1 zawiera zmiany głównie w obszarze Kadr i Płac.

Pracownicze Plany Kapitałowe:

  • na deklaracji „Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej
  • zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK

Aktualizacja wskaźników:

  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów
  • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%

Szczegółowy opis zmian w wersji 2006.1.1 znajdziecie Państwo TUTAJ.