Chat with us, powered by LiveChat
Jednolity Plik Kontrolny w standardzie enova365!
Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax?
SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych. Obowiązek wysyłki JPK VAT
dotyczy już dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten
obejmie firmy mikro, a więc około 2 miliony przedsiębiorców w Polsce.
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą także zobowiązani do udostępnienia wszystkich 7 struktur, na żądanie organów kontroli podatkowej. JPK, poza rozliczeniami podatku VAT, obejmuje jeszcze 6 struktur: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury, magazyn, KPIR i ewidencje
przychodów.
enova365 (dawniej enova) umożliwia przygotowanie JPK VAT oraz wszystkich wymaganych struktur plików kontrolnych, dodatkowo zapewniając:
  • Konfigurator plików JPK, który służy do definiowania lub modyfikowania struktury i zawartości plików, które będą tworzone.
  • Ewidencję plików JPK, czyli repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kontroli.
  • Gwarancję dostosowania do kolejnych zmian w strukturach JPK w ramach pakietu aktualizacji

Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego z programu enova365:

enova365 zapewnia obsługę przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa, wraz z
możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem.System dostarcza pełny zakres funkcjonalności,
które obejmują przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym, w tym obsługę struktury VAT.

Przesyłanie JPK do Urzędu Skarbowego

Bezpłatnie- wszystkie funkcje związane ze zmianami w przepisach są zawsze dostarczane
użytkownikom za darmo w ramach pakietu aktualizacji.

Bezpiecznie- JPK w enova365 zostało tak zaprojektowane aby możliwe było jego szybkie
dostosowanie do kolejnych zmian w strukturach plików w przypadku ich wprowadzenia
przez Ministerstwo Finansów.

Bez rewolucji- system enova365 realizuje obsługę plików XML od zawsze, w związku z tym,
obsługa plików JPK jest standardową funkcjonalnością i działa w analogiczny sposób,
jak obsługa plików dla elektronicznych deklaracji.

Bez obaw- mechanizm weryfikacji plików- funkcjonalność obsługi plików JPK w enova365
została wyposażona w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawność danych.
W standardzie dostępne jest także pełne repozytorium plików JPK, z kompletną informacją
o zawartości plików, a także danymi identyfikującymi, kto, kiedy przekazał/odebrał pliki,
z opcją potwierdzenia przekazania pliku do urzędu.

JPK- bezpłatnie, bezpiecznie, bez rewolucji, bez obaw

Przygotuj swoją firmę na e-kontrole!