Chat with us, powered by LiveChat

enova365 w wersji 15.3 zawiera trzecią transzę zmian dotyczącą dostosowania mechanizmów systemu enova365 do zmian przepisów. Wersja ta głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Księgowość umożliwiającym przygotowanie e-Sprawozdań Finansowych.

Zmiany dotyczą obszarów:


Kadry Płace: 

– Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.

Księgowość :

– Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych),

– Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

Na dzień 8 marca 2019 planowana jest publikacja wersji 15.4, zawierającej zmiany związane z elektroniczną dokumentacją pracowniczą.
Opis wszelkich zmian w nowej wersji systemu ERP enova365 15.3 znajdziecie Państwo TUTAJ.