Chat with us, powered by LiveChat

Wersja enova365 2204.2.2 to przede wszystkim:

ddd

 Kadry Płace:
 • Koszty uzyskania przychodu
  Umożliwiono wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika. Dodano parametr “Koszty autorskie liczone według”, który domyślnie przyjmuje wartość “Daty wypłaty”, może przyjąć też wartość “Okresu listy płac”.
 • Pracownicy Eksportowi
  Zmodyfikowano naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet.
 • Pracownicy Eksportowi
  Umożliwiono naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę.
 • Pakiet mobilności kierowcy
  Dodano możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodano zakładkę “Pracownik za granicą”, na której umieszczono informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.
 • Pakiet mobilności kierowcy
  Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodano wiersz “Pracownik za granicą” zwierający informacje “Wartość diet”, “Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, “Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie.
 • Pakiet mobilności kierowcy
  Zmodyfikowano naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).
Księgowość:
 • Deklaracja CIT-8
  W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniono sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
 • Deklaracja CIT-ST
  Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywrócono aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E.
 • Praca na wielu bazach
  W czynności “Zbiorcze dodawanie CIT8” dodano możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).

dd

Ulotka dotycząca zmian w wersji 2204.2.2 znajduje się TUTAJ.