Chat with us, powered by LiveChat

Wersja enova365 2112.8.13 to przede wszystkim:

ddd

 Kadry Płace:
  • Umowa cywilnoprawna – Dostosowano naliczanie umów cywilnoprawnych od netto do zmian wynikających z Polskiego Ładu dotyczących ulg podatkowych (np. zaniechanie poboru podatku do kwoty 30 tys. zł, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki.
  • PFRON –  Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodano aktualną wersję formularza DEK-R (v2).
  • Definicja Elementów Wynagrodzenia – Dostosowano naliczanie elementów od netto do zmian związanych z ulgami podatkowymi (np. ulga dla klasy średniej, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki podatku. Uwaga: W przypadku naliczania elementów od netto prosimy o kontakt z Datio w celu dostosowania konfiguracji elementów wynagrodzenia do powyższych zmian.
  • Oświadczenia i wnioski – W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodano aktualny wydruk do formularza oświadczenia PIT-2. Poniższy druk stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 24.03.2022 r.)
Księgowość:
  • Deklaracje PIT – Zmieniono sposób wyliczania opłaconych składek społecznych pobieranych do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (pomniejszających dochód). Wprowadzona zmiana pozwoli obsłużyć przypadek, gdy na formularzach zaliczek podatku dochodowego wprowadzane są wartości składek społecznych opłaconych, a jednocześnie wystąpiła strata lub dochód niższy niż wartość składek.
  • Dekrety – Wprowadzono możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Obecne rozwiązanie pozwoli na uwzględnianie lub pominięcie dekretów zamknięcia m.in. podczas obliczania zestawień księgowych czy przeglądania obrotów i sald kont księgowych również w sytuacji, gdy ostatni dzień okresu obrachunkowego wypada w trakcie miesiąca.

dd

Ulotka dotycząca zmian w wersji 2112.8.13 znajduje się TUTAJ.