Chat with us, powered by LiveChat

Wersja enova365 2112.7.12 to przede wszystkim:

ddd

 Kadry Płace:
  • Oświadczenia i wnioski Udostępniono zmiany w oświadczeniach i ewnioskach w związku z ustawą dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558), która wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.
Księgowość:
  • Deklaracje CIT Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT8 do wersji 31 oraz załączników: CITKW do wersji 2 i CITST do wersji 8.
  • Deklaracje CIT Wprowadziliśmy możliwość obliczenia rocznego rozliczenia CIT8 bez uwzględniania dekretów zamknięcia kont.
  • Deklaracje CIT Wprowadzono edytowalność pola “312. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy” na formularzu CIT8(31).
  • Deklaracje IFT2 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji IFT2/IFT2R do wersji 10.
  • Deklaracje PIT Zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dostosowano wyliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na formularzach Zaliczka PIT wg skali oraz Zaliczka PIT liniowo.

Handel:

  • Jednolity Plik Kontrolny Zaktualizowano mechanizm generowania pliku i jego importu zgodnie z opublikowaniem nowej schemy JPK_FA(4).

dd

Ulotka dotycząca zmian w wersji 2112.7.12 znajduje się TUTAJ.