Chat with us, powered by LiveChat

Wersja enova365 2112.6.9 to przede wszystkim:

ddd

 Kadry Płace:
  • Pracownicy Eksportowi –  program dostosowano do ewidencji oraz rozliczeń kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności.
  • Właściciele – umożliwiono rozliczenie składki zdrowotnej właściciela prowadzącego kilka działalności z różnymi formami opodatkowania.
  • Deklaracje PIT nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji dla przychodów uzyskanych po 01.01.2022: PIT-R(21), PIT-11(28), Zmiany w deklaracji PIT-R(21), Zmiany w deklaracji PIT-11(28).
  • Koszty uzyskania przychodu – w konfiguracji programu na zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki dodano sekcję “Koszty autorskie” wraz z parametrem o nazwie “Pomniejszenie podstawy kosztów autorskich liczone z wartości nominalnej elementu”.
  • Koszty uzyskania przychodu w kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodano kolumny o nazwie “Liczba godzin KUP 50” oraz “Liczba godzin bez KUP 50”.
Księgowość:
  • Odsetki zaktualizowano wartości odsetek, obowiązujące od 09.03.2022 r.
  • Deklaracje PIT  możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Właściciel – przychody za pomocą czynności Pobierz dochód. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy.
  • Deklaracje PIT zgodnie z nowymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej zaktualizowano sposób wyliczenia ulgi na klasę średnią na formularzu Zaliczka podatku dochodowego wg skali.
  • Ewidencja Ryczałtowa – zmieniono logikę obliczania kwartalnych zaliczek ryczałtowych. Od stycznia 2022, w związku z uzależnieniem wyliczania składki zdrowotnej od miesięcznego przychodu, podatnicy opłacający podatek kwartalnie muszą w systemie przygotowywać zaliczki na podatek ryczałtowy co miesiąc.

dd

Ulotka dotycząca zmian w wersji 2112.6.9 znajduje się TUTAJ.