Chat with us, powered by LiveChat
Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)
Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z założeniem płatność za nabyte towary,
czy usługi dzielona będzie na dwie części:
  • pierwsza –  odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest na rachunek bankowy dostawcy
  • druga – odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalne subkonto dostawcy – rachunek VAT.
Według projektu Metoda podzielonej płatności (z ang. split payment) ma wejść w życie
1 kwietnia 2018 r. Stosowanie tej metody płatności ma być dobrowolne.

Choć za obsługę podzielnej płatności odpowiadać będą systemy bankoweodpowiednich zmian wymagać będą systemy używane do rozliczeń między innymi dostosowanie mechanizmów obsługi faktur, czy zleceń przelewów.

W enova365 wszystkie wymagane zmiany zostaną dostarczone użytkownikom w ramach pakietu aktualizacji. 

 

 enova365 zawsze zgodna z przepisami!

 

Nad zgodnością z przepisami czuwa zespołów ekspertów, dlatego użytkownicy mogą mieć pewność, że system będzie zawsze dostosowany do najnowszych wymogów prawa. Wszystkie funkcje związane ze zmianami w przepisach są zawsze dostarczane użytkownikom bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji. 

Pytania? Zapraszamy serdecznie do KONTAKTU.