Chat with us, powered by LiveChat

Od 18 kwietnia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia 2014/55/UE oraz ustawy o elektronicznym fakturowaniu z 9 listopada 2018 roku. Nowe przepisy obejmą:

  • Zamawiających
    instytucje zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Będą to zatem m.in. organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej, administracja rządowa i samorządowa, jednostki budżetowe, szpitale, uczelnie czy instytucje kultury.
  • Wykonawców
    organizacje realizujące usługi związane z realizacją zamówień publicznych ogłaszanymi przez zamawiających.

Jedną z możliwości odbioru elektronicznych faktur jest integracja platformy PEF z systemami informatycznymi funkcjonującymi w instytucjach. Integracja pozwoli w pełni zautomatyzować proces fakturowania, co będzie korzystne przede wszystkim w organizacjach przetwarzających dużą liczbę dokumentów.

Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF.

Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Będzie obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty (brokerów), którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, za pomocą których użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.

Podmiot uczestniczący w procedurze zamówień publicznych, zobowiązany do korzystania z platformy, użytkujący enova365, będzie mógł pracować w jednym z następujących sposobów:

  • Za pomocą enova365 z modułem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera, w trybie importu i eksportu plików. Użytkownik wystawia dokument w enova365, po czym eksportuje go do pliku XML o strukturze zgodnej z UBL. Następnie loguje się do aplikacji brokera, importuje przygotowany plik i wysyła utworzony dokument do PEF.
  • Za pomocą systemu enova356 z modułem EDI zintegrowanego z PEF. Użytkownik wystawia dokument w systemie i wykonuje w nim odpowiednią czynność. enova365 komunikuje się z platformą PEF i wysyła do niej wystawiony dokument w odpowiednim formacie.

Bądź gotowy na zamiany z enova365 !!!
 

Testuj bezpłatnie wersję demo