Chat with us, powered by LiveChat

 

Wsparcie obejmuje:

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
  w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa,
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz
  przedsiębiorstwa,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • Konsorcja przedsiębiorstw.

Do wsparcia w ramach 1 typu projektu, czyli: “Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”. Będą kwalifikowały się projekty, w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
– zakup oprogramowania;
– zakup licencji na oprogramowanie.

Do wsparcia w ramach 2 typu projektu: “Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” będą kwalifikowały się projekty, w ramach których Wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

 

Termin składania wniosków od 31-07-2019r. do 30-09-2019r !

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania? kliknij TUTAJ

 

Testuj bezpłatnie wersję demo