Chat with us, powered by LiveChat

Wsparcie obejmuje:

Rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:
– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania;
– koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego.

 

Termin składania wniosków od 31.10.2019 r do 19.12.2019 r.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania? kliknij TUTAJ

 

Testuj bezpłatnie wersję demo