Chat with us, powered by LiveChat

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. GDPR) to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczyć będzie każdego podmiotu przetwarzającego dane...

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z założeniem płatność za nabyte towary, czy usługi dzielona będzie na dwie części: pierwsza – ...

Jednolity Plik Kontrolny w standardzie enova365!

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych. Obowiązek wysyłki JPK VAT dotyczy już dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie firmy mikro,...