Chat with us, powered by LiveChat

Każdy podatnik, zanim przeleje należność kontrahentom, będzie musiał najpierw sprawdzić:

  • czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście;
  • czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys.zł.

 

Ponadto od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały sankcje z tytułu dokonania przelewu na inny rachunek niż udostępniony na białej liście. Dotyczy to przelewów o wartości powyżej 15 tys. zł. Dokonanie zapłaty na inny rachunek bankowy sprzedawcy niż wskazany na białej liście podatników będzie skutkowało wyłączeniem takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo po dokonaniu wpłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy kontrahenta, który nie odprowadzi z tytułu takiej transakcji podatku VAT, nabywca jest solidarnie odpowiedzialny ze sprzedawcą.

 

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019r!

 

Testuj bezpłatnie wersję demo