post
E-teczki z enova365!
E-teczki czyli elektroniczne przechowywanie dokumentów kadrowych.
 
Dnia 1 stycznia 2019r weszła w życie ustawa dzięki, której nie jest już wymagane prowadzenie papierowych teczek akt osobowych pracowników. Skrócony został także okres przechowywania dokumentów z 50 do 10 lat.
 
Jak zawsze oprogramowanie enova365 zosatało dostosowane do zmieniających się przepisów prawa i w połowie lutego zostanie udostępniona kolejna wersja sytemu umożliwiająca prowadzenie e-teczek pracowników.
Nowa funkcjonalność jest odpowiedzią na przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 
E-teczki zwiększą bezpieczeństwo przechowywyania danych oraz pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentó w tradycyjnych magazynach.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt.  "e-teczka w firmie, czyli jak przeprowadzić proces digitalizacji akt pracowniczych" opublikowanym w magazynie HR Business Partner. Autorem artykułu jest Pani Joanna Walentek  , Project Manager modułu Kadry Płace i HR enova365.

Artykuł znajdą Państwo   TUTAJ.