<<
34567 >>
post
Split payment z enova365!

Split payment z enova365 w wersji 14.5 Już  1 lipca 2018 roku wejdą w życie przepisy dotyczące dokonywania zapłat związanych z VAT w mechanizmie podzielonej płatności (Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62). 
O zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej (MPP) decydować będzie nabywca towaru lub  świadczonej usługi udokumentowanych fakturą VAT. Mechanizm podzielonej płatnościVAT zakłada zapłatę za fakturę VAT w formie jednego przelewu na 2 rachunki bankowe.

W ziązku w powyższymi zmianami  w systemie ERP enova365 wprowadzono mechanizmy umożliwiające obsługę MPP oraz dostosowano szereg dotychczas obowiązujących funkcjonalności:

· powiązania między rachunkami rozliczeniowymi oraz rachunkami VAT,
· pobieranie kwoty VAT na płatności oraz zapłaty,
· nowy komunikat przelewu dotyczący płatności podzielonej,
· obsługa rozliczeń rozrachunków uwzględniająca kontrolę rozliczeń MPP,
· aktualizacja komunikacji z bankami (webservices),
· aktualizacja deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wraz z wydrukami i obsługą eDeklaracji.

Opis wszelkich zmian dostosowująch wersję enova365 14.5 do Split payment znajdziecie Państwo TUTAJ.

 
post
Nowa wersja enova365 14.4 już dostępna!

W enova365 w wersji 14.4 został rozszerzony zakres funkcjonalności wspomagającej dostosowanie organizacji do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wchodządzego z dniem 25.05.2018r. 

Nowe funkcjonalności to;

-Rejestr naruszeń ochrony daych osobowych,
- Czynność anonimizacji serwisowej kopii bazy w przypadku potrzeby przekazania tej bazy do analizy do firmy Soneta lub jej Autoryzowanego Partnera.

Przy okazji publikacji wersji 14.4 przypominamy Państwu, że zasadnicze zmiany dotyczące dostosowania systemu ERP enova365 do wymogów RODO zostały wprowadzone w wersji 14.3. Opis wszelkich zmian  znajdziecie Państwo TUTAJ.

post
RODO z enova365.

RODO z enova365 w wersji 14.3  Już 25 maja 2018 roku wejdą w życie zapisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Regulacja ta będzie dotyczyć każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże, międzynarodowej korporacje.

W odpowiedzi na zmieniające się przepisy system ERP enova365 będzie posiadał pakiet funkcji pomocnych w dostosowaniu się do wymogów RODO w zakresie:

- Ewidencji źródeł pochodzenia danych osobowych, które będą przetwarzane,
- Ewidencjonowaniu zgód,
- Przetwarzaniu danych osobowych,
- Raportowaniu,
- Kopi zapasowych,
- Mechanizmów konfiguracyjnych,
- Bezpieczeństwa danych.

Opis wszelkich zmian dostosowująch wersjię enova365 14.3 do RODO znajdziecie Państwo TUTAJ.

 
post
Nowa wersja enova365 14.3 już dostępna!

W enova365 w wersji 14.3 uwzględniono zmiany w przepisach, dotyczące wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dniem 25.05.2018r. W związku z czym przygotowany został zestaw nowych funkcjonalności:

-System zarządzania prawami 
-Polityka haseł 
-Monitorowanie czynności wykonywanych na danych osobowych 
-Zarządzanie zgodami – rejestry zgód 
-Rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania 
-Pseudonimizacja i anonimizacja danych 
-Możliwość udostępniania danych osobowych i przesłanie ich do innego administratora drogą elektroniczną 
-Kopie bezpieczeństwa gromadzonych danych – za pośrednictwem modułu Archiwizator Azure.
 
Dodatkowo w systemie ERP enova365 wprowadzone zostały zmiany funkcjonalne w modułach: Kadry Płace, Handel, Księgowość, Workflow i DMS, BI, a także systemowe.

Opis wszelkich zmian w nowej wersji enova365 14.3 znajdziecie Państwo TUTAJ.

post
Nowa wersja enova365 14.2- już dostępna!

enova365 w wersji 14.2 to nowości w modułach: Księgowość, Kadry Płace.

W enova365 w wersji 14.2  uwzględniono zmiany w przepisach, dotyczące pojawienia się nowych wzorów deklaracji ZUS (ZUS-Z3 i ZUS-Z3a) oraz nowych wzorów zestawień do GUS, a także dostosowano system do generowania plików JPK do zmienionej struktury plików JPK_VAT(3).

Opis wszelkich zmian w nowej wersji enova365 14.2 znajdziecie Państwo TUTAJ.