<<
12345 >>
post
Nowa wersja enova365 15.1 już dostępna!!

 enova365 w wersji 15.1  została przygotowana w związku z kolejnymi zmianami w przepisach.

Zmiany dotyczą obszarów:

-Kadry Płace, który zawiera nowe wzory deklaracji  PIT niezbędne do przygotowania dla pracowników rocznych deklaracji  PIT, których termin realizacji został przesunięty na koniec stycznia 2019! Dodano także nowe wskaźniki ZUS niezbędne do poprawnego naliczania wynagrodzenia.
-Księgowość  tutaj  wprowadzony został komplet nowych wzorów deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki w tabeli opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.

W najbliższym czasie wydane zostaną kolejne werscje systemu enova365 dostosowane do zmieniających się przepisów prawa:

1. Wersja 15.2 (10.01.2019r) - zawierająca zmiany dotyczące deklaracji ZUS i integracji z programem Płatnik oraz e-Deklaracji do deklaracji PIT,
2. Wersja 15.3 (15.02.2019r) - zawierająca nowe mechanizmy dotyczące e-sprawozdawczości księgowej oraz mechanizmy umożliwiające prowadzenie e-dokumentacji pracowniczej.
post
Wigilia 2018
 

Wigilia 2018 

Uprzejmie informujemy, że dzień 24.12 jest dla Datio dniem wolnym od pracy. 
Zapradzamy ponownie do kontaktu 27.12 od 8:00! 

 


 
post
E-teczki z enova365!
 

e-teczki z enova365  Od stycznia 2019r pracodawcy nie będą musieli prowadzić papierowych teczek akt osobowych pracownika.

Elektroniczne teczki osobowe zapewnią większe bezpieczeństwo przechowywania danych oraz wpłyną na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych magazynach.

Bądź gotowy na zmiany z enova365!l


 
post
Nowa wersja enova365 15.0.2 już dostępna!!

enova365 w wersji 15.0.2 zawiera nowy interfejs użytkownika w obszarze aplikacji przeglądarkowej (HTML).

Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365, domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Dla użytkowników przyzwyczajonych do poprzedniej wersji aplikacji udostępniono możliwość przełączenia do poprzedniej wersji interfejsu przeglądarkowego 
post
Nowa wersja enova365 15.01 już dostępna!!
 

enova365 w wersji 15.01  została przygotowana w związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 8 listopada 2018 r. ustawy ustanawiającej dzień 12.11.2018 r. świętem państwowym i dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Powyższy przepis wpływa na następujące obszary działalności firmy:
- wystawianie dokumentów w walucie obcej i pobieranie właściwego średniego kursu dnia,
- wyliczanie ostatniego dnia terminu płatności (zwłoka), a tym samym na naliczanie odsetek na notach odsetkowych oraz wezwaniach do zapłaty,
- wyliczenie wynagrodzeń pracowników (wyliczenie normy czasu pracy za listopad).  

Opis wszelkich zmian w nowej wersji systemu ERP enova365 15.01. znajdziecie Państwo TUTAJ.