Chat with us, powered by LiveChat

Pakiet mobilności w enova365!

Zmiany w przepisach łatwiejsze z enova365! Zgodnie z wejściem w życie 2 lutego 2022 r. dyrektywy lex specialis Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy...