Chat with us, powered by LiveChat

Rozporządzenie z 7.01. w najnowszej wersji enova365 2112.3.5

Wersja enova365 2112.3.5 umożliwia przeliczenie zaliczki podatku zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od...