Chat with us, powered by LiveChat

Nowy JPK_VAT przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020r.

Nowelizacja ustawy z 31 marca przesunęła termin wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców z 1 lipca na 1 października 2020r. Jednocześnie pozostawiono pierwotny termin obowiązywania zmian dla sektora MŚP. Konieczność dostosowania systemów...