Chat with us, powered by LiveChat

Nowa wersja enova365 15.4 już dostępna!!

enova365 w wersji 15.4 zawiera nowe mechanizmy umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-dokumentacji). Wersja 15.4 zawiera głównie zmiany w obszarze: a) Kadry i płace: • e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie...

E-sprawozdania

E-sprawozdania czyli Elektroniczne Sprawozdania Finansowe to funkcjonalność pozwalająca na sporządzanie sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowanie i...

Nowa wersja enova365 15.3 już dostępna!!

enova365 w wersji 15.3 zawiera trzecią transzę zmian dotyczącą dostosowania mechanizmów systemu enova365 do zmian przepisów. Wersja ta głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Księgowość umożliwiającym przygotowanie e-Sprawozdań Finansowych. Zmiany...

E-teczki z enova365!

E-teczki czyli elektroniczne przechowywanie dokumentów kadrowych. Dnia 1 stycznia 2019r weszła w życie ustawa dzięki, której nie jest już wymagane prowadzenie papierowych teczek akt osobowych pracowników. Skrócony został także okres przechowywania dokumentów z 50...

Nowe wzory deklaracji w enova365

Nowe wzory deklaracji w enova365 Początek 2019 roku przyniósł kolejne zmiany w przepisach prawa gospodarczego w wyniku, których zaktualizowane zostały wzory poniższych deklaracji: • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA. • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA...