post

Datio Sp. z o.o.


40-240 Katowice, ul. 1 Maja 88, woj. śląskie

 

biuro@enova.net.pl | www.enova.net.pl


32 739 05 75 | fax : 32 739 05 74

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000354513 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.

Lokalizacja firmy:
 
Wyświetl większą mapę