post
Delegacje służbowe
Moduł enova Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencje wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: Księga Handlowa, Księga Podatkowa, a także z modułem Kadry Płace w zakresie odnotowania nieobecności w z tytułu wyjazdu służbowego. Na funkcjonalność modułu enova Delegacje służbowe składa się:
 • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem
 • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych
 • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy
 • rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu
 • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje
 • tabela państw
 • tabela stawek diet oraz limitów za nocleg
 • pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych oraz stawek za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych
 • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych
 • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
Moduł enova Delegacje służbowe to:
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych
 • kontrola kosztów wyjazdów służbowych
 • pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe